OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez RMK Rafał Wojciechowski z siedzibą Barlickiego 2a.22 95-100 Zgierz w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie produktów będących w ofercie firmy RMK Rafał Wojciechowski

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów i jest uwzględniana w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

Przetwarzane dane osobowe zostały nam przekazane dobrowolnie bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą, lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia współpracy biznesowej. 

Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki, jakim jest udokumentowanie realizacji transakcji, tworzenie analiz, dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketing produktów i usług własnych.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie marketingowej zapewniamy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się jednak, aby nasze działania marketingowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji. 

Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji i rozliczenia zamówień i umów. 

W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazywać Państwa dane następującym podmiotom: 

podwykonawcom, firmom księgowym, firmom świadczącym usługi marketingowe, windykacyjne oraz innym podmiotom, z którymi administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych, 

a także organom publicznym, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

Mogą się Państwo skontaktować z administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@farbaszwedzka.pl

Pozdrawiamy

Rafał Wojciechowski